Pomoc Żywnościowa

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przystąpił do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

czytaj »

„Aktywny rodzic”

Prezydent podpisał ustawę  z dnia 15 maja 2024 r.  o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, która wprowadza trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi do lat 3. czytaj »

Restart Kariery – Nowy Rozdział Zawodowy

Spółdzielnia Socjalna Serwis  w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu:
Restart Kariery – Nowy Rozdział Zawodowy”

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo małopolskie w wieku 15-89 które są: zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia, zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika oraz do osób odchodzących z rolnictwa. czytaj »