Kontakt

NR POKOJU PRACOWNICY TELEFON WEW.

E-MAIL


2

SEKRETARIAT

Inspektor

Magdalena Głuszek

33/ 846 13 39 11

mops@chelmek.pl

       epuap skrytka mopschelmek


5

Koordynator

 

Starszy Specjalista Pracy

Socjalnej – Koordynator

Joanna Saternus

 

33/ 842 01 65

 

12


6

Sekcja

pracy socjalnej

 

Specjalista Pracy Socjalnej Sylwia Maca

Starszy Pracownik Socjalny Agnieszka Kupczyk

 33/ 842 01 66

13


7

Sekcja

ds. świadczeń

Pracownik Socjalny

Joanna Żogała

Specjalista Pracy Socjalnej Sylwia Kysiak

33/ 846 20 47

19


4

Sekcja usług

Specjalista Pracy Socjalnej Renata Mistecka

Asystent Rodziny

Natalia Dmochowska

33/ 842 01 67 14


2

Świadczenia

dla rodzin

Inspektor Anna Hałat

33/ 842 01 71

15


1

Świadczenia

dla rodzin

Kierownik Działu Organizacyjnego i Świadczeń dla Rodzin

Marta Łukoś

Starszy Inspektor Katarzyna Wyżkiewicz-Tenerowicz

33/ 842 01 68

 

16

 


9

Księgowość

 

Główny Księgowy

Agnieszka Matusyk

Starszy Księgowy

Anna Horawa

Podinspektor Marta Palka

 

33/ 842 01 69

17