Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przysługują osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, a także braku zapewnienia opieki ze strony rodziny, wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, czas trwania i miejsce świadczenia. Osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, usługi opiekuńcze świadczone są za częściową odpłatnością. Usługi opiekuńcze są przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w ChełmkuNr XXIV/196/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
.
Koszt 1 godziny usług w roku 2018 r. wynosi 15,00 zł.

Szczegółowych informacji na temat zasad korzystania z usług opiekuńczych świadczonych przez tutejszy Ośrodek można uzyskać w godzinach pracy Ośrodka tj.
Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530 w pok. nr 2 lub pod nr Tel. 33 846-13-39.