Opieka 75+

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przyznanych decyzjami administracyjnymi dla osób kwalifikujących się do Programu „Opieka 75+” na rok 2022 jest dofinansowana ze środków budżetu państwa (dotacja otrzymana od Wojewody Małopolskiego).

Dotacja w wysokości 15 760,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł ) jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie.

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

  • Dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w 2022 roku.
  • Dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone ( osoby nowe).
  • Dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.


 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przyznanych decyzjami administracyjnymi dla osób kwalifikujących się do Programu „Opieka 75+” na rok 2021 jest dofinansowana ze środków budżetu państwa (dotacja otrzymana od Wojewody Małopolskiego).

Dotacja w wysokości 9 461 zł jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania.

Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie.

Strategicznym celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

  • Dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020r
    i będą one kontynuowane w 2021 roku.
  • Dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone ( osoby nowe).

Dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.