Wspieraj Seniora

WSPIERAJ SENIORA W CZASIE PANDEMII !

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przystąpił do ogólnopolskiego programu pn. „Wspieraj seniora”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, pomoc udzielona może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

            Usługa wsparcia będzie polegała na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC?

  1. Uruchomiona została ogólnopolska infolinia 22 505 11 11Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Następnie pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres niezbędnego wsparcia, które ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby.

         WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Koszt zakupów pokrywa senior.

  1. Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmku: tel. 33 842 01 66 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Program trwa do 31 marca 2021.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WOLONTARIUSZY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zaprasza do współpracy wolontariuszy.

Ośrodek przyjmuje zgłoszenia do Miejskiego Wolontariatu, pod adresem mailowym mops@chelmek.pl lub numerem telefonu 33 842 01 66.

Wszyscy zainteresowani otrzymają informacje i instrukcje co robić by zostać wolontariuszem oraz jak bezpiecznie pomagać innym w czasie pandemii.

Każdy wolontariusz zostanie wyposażony w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki, płyn do dezynfekcji.
Najczęstsza pomoc, której potrzebują seniorzy to zakupy spożywcze, odbiór leków z apteki, wyniesienie śmieci, wyprowadzenie psa.