Druki do pobrania

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów od dłużnika

Pełnomocnictwo

Rodo FA

Dyspozycja na konto FA

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE: 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o świadczenie Za życiem

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

ŚR oświadczenie urlop wychowawczy

Zaświadczenie lekarskie

RODO ŚR

Dyspozycja na konto ŚR

 

WZÓR WNIOSKU O REFUNDACJĘ VAT OD GAZU

Wniosek o wyplatę refundacji podatku VAT pdf

Wniosek o wyplatę refundacji podatku VAT docx

klauzula informacyjna RODO wraz z Oświadczeniem – refundacja podatku VAT

 

WZÓR WNIOSKU O DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek Elektryczny

klauzula informacyjna RODO wraz z Oświadczeniem

 

CZYSTE POWIETRZE:

Żądanie wydania zaświadczenia

RODO czyste powietrze

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

Karta zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej

Oświadczenie o wskazaniu opiekuna 2023

Obowiazek informacyjny Opieka Wytchnieniowa 2023

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ 2023

1 Karta zgłoszenia do Programu

2 Zakres czynności asystenta

3 Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Klauzula informacyjna AOON 2023

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Oświadczenie

Prośba do dyrektora

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Dochód uzyskany z tytułu zatrudnienia

Dochód uzyskany z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej