Rodzina 500+

 

Rodzina 500+

 

Od stycznia 2022 r. obsługę programu „Rodzina 500 plus” zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku. Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku – mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.

Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

W przypadki, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.

Więcej informacji pod linkiem Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

 

 

1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Świadczenie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 r.ż. rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. Kwota 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne
placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
5. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra
do realizacji świadczeń socjalnych.
6. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
7. Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.,
można składać od 1 lutego 2021 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrips.gov.pl,
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną
(papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
8. Wniosek o świadczenie można złożyć osobiście, wysłać Pocztą Polską lub wysłać przez Internet.
9. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
10. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń,
m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

informator

plakat

ulotka