Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U.2021 poz.2166) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje o stosowanych w jednostce środkach poprawy efektywności energetycznej polegających na:
• nabywaniu urządzeń biurowych, sprzętu informatycznego oraz sprzętu RTV i AGD charakteryzujących się niskim zużyciem energii lub niskimi kosztami eksploatacji,
• wymianie dotychczas eksploatowanych urządzeń na nowe charakteryzujące się niższym zużyciem energii lub niższymi kosztami eksploatacji,
• promowaniu wśród pracowników zachowań mających na celu poprawę efektywności energetycznej,
• zapewnieniu efektywnego wykorzystania infrastruktury w zakresie oszczędności energii poprzez zlecanie regularnych przeglądów i konserwacji: stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, serwisu sprzętu komputerowego, co znacząco wpływa na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewnia ich efektywne funkcjonowanie i użytkowanie.