Poradnictwo dla rodzin

POMOC SPECJALISTYCZNA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zapewnia pomoc specjalistyczną, w tym wsparcie radcy prawnego i psychologiczne.

Poradnictwo i konsultacje prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także wsparcie psychologiczne z zakresu poradnictwa i terapii psychologicznej, świadczone jest na rzecz rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

 

Poradnictwo prawne – czwartki w godzinach 15:00-17:00

Poradnictwo psychologiczne – czwartki w godzinach 15:00-17:00

 

Poradnictwo realizowane jest nieodpłatnie, w siedzibie MOPS w Chełmku po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1

Telefon kontaktowy: 33 846 13 39