25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

 

Alienacja rodzicielska – to, według amerykańskiego psychiatry sądowego dr Douglasa Darnalla, zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem.

Stosowane metody alienacji rodzicielskiej – to manipulowanie przekonaniami, postawami, emocjami (m. in. strachem i lękami dziecka), szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji, kierowane w kierunku poddawanego alienacji rodzicielskiej dziecka lub/i rodzica. Może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania.

wróć