AKCJA ZIMIA 2022/2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zwraca się z prośbą o informowanie o dostrzeżonych przypadkach osób lub rodzin wymagających objęcia pomocą i wsparciem, w szczególności w okresie zimowym.

Informacje od Państwa są wyjątkowo ważne w okresie, który ze względu na swoją specyfikę może powodować u osób m.in. ubogich, chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zagrożenie zdrowia, a nawet życia.

Informacje o zaobserwowanych przypadkach osób i rodzin, które ze względu na swoją trudną sytuację życiową (np. ubóstwo, wiek, bezdomność lub niepełnosprawność) są szczególnie narażone na skutki m.in. niskich temperatur, można zgłaszać do:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku,
  • Komisariatu Policji w Chełmku,
  • Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Chełmku,
  • a także do Parafii znajdujących się na terenie gminy Chełmek.

Każda informacja od Państwa będzie analizowana i będzie sygnałem do podjęcia działań mających na celu udzielenie adekwatnej pomocy: tj. posiłku, schronienia, odpowiedniej odzieży, usług opiekuńczych itp.

 

wróć