„Aktywni 2021 – edycja 1” – informacja.

Informacja o wyborze oferty na realizację usług doradztwa zawodowego i usług w zakresie kursów zawodowych w projekcie „Aktywni 2021 – edycja 1”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Aktywni 2021” finansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego Projekt numer:  RPMP.09.01.01-12-0001/20

Zamawiającym jest: Gmina Chełmek / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku,    32-660 Chełmek, ul. Staicha 1

W załączeniu protokół z procedury rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego.

 

Protokół z procedury rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego

wróć