Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

poszukuje kandydatów na stanowisko

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Do zadań asystenta należy pomoc osobie niepełnosprawnej w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

USŁUGI ASYSTENTA MOGĄ ŚWIADCZYĆ:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Umowa zlecenie do 40 zł brutto za godzinę; 20-40 godzin miesięcznie; usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00

INFORMACJI udziela dyrektor MOPS, Jolanta Radecka, tel. 33 842-01-70

wróć