Centrum poradnicze – Daj sobie szansę!

Zapraszamy do skorzystania z poradnictwa w związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Szansa” projektu finansowanego ze środków Narodowego Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pn. „Centrum Poradnicze – Daj Sobie Szansę!” .

W ramach Centrum można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa:

– rodzinno – pedagogicznego,

– psychologicznego, w tym również specjalisty ds. uzależnień,

– prawnego.

Rejestracja na porady oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonicznymi: 33 843 40 68 oraz 573 164 944 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 16:00.

Siedziba Centrum znajduje się w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 10.

Osoba chcąca skorzystać z Centrum podpisuje oświadczenie, iż nie jest w stanie skorzystać z form pomocy oferowanej przez inne podmioty, ponieważ może to spowodować uszczerbek w utrzymaniu koniecznym dla osoby wnioskującej lub jej rodziny.

wróć