Dodatek węglowy – informacja

Szanowni Mieszkańcy,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, iż wydanie informacji w sprawie rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o przyznanie dodatku węglowego oraz wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na realizację w/w zadania oraz po przyjęciu ich do planu finansowego.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Małopolskiego.

Gmina Chełmek złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego środki finansowe do gminy nie wpłynęły, co uniemożliwia realizację wypłat dodatku węglowego.

wróć