Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W związku z wprowadzeniem w okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. nauki zdalnej w szkołach rodzice i opiekunowie będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. – ze względu na wprowadzenie w tym okresie nauki zdalnej w szkołach – rodzicom i opiekunom będzie przysługiwało prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Komu i na jakich zasadach? Odpowiadamy.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

  • do lat 8,
  • do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W jakiej sytuacji będzie przysługiwało prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica/współmałżonka, który może zapewnić  opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy wlicza się do przysługującej puli dni w ramach zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Co należy zrobić, by otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy lub za pośrednictwem portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58.

Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ile wynosi wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Kiedy wypłacany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli w analogiczny sposób jak ma to miejsce w przypadku zasiłków opiekuńczych lub chorobowych.

Zasiłki wypłacane są w przypadku pracowników łącznie z wynagrodzeniem za dany miesiąc kalendarzowy, natomiast w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – przez ZUS – w terminie 30 dni od dnia ustalenia ostatniej okoliczności w sprawie.

wróć