Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku informuje o podpisaniu umowy z firmą B-CONSULTING

Bartłomiej Gębarowski, 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/49 na realizację usługi „Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz organizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Aktywni 2021”

Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, o wartości  zamówienia poniżej 750 000 €, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych „Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz organizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Aktywni 2021”.

wróć