Dzień Otwarty Domów Seniora

24 lipca obchodzimy II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

Z tej okazji Stowarzyszenie Prywatnych Domów Seniora i Opieki organizuje Dzień Otwarty Domów
Seniora. Zapraszamy do odwiedzin i wspólnego świętowanie Seniorów z całej Małopolski wraz z rodzinami.
Dzień Otwarty ma przybliżyć ofertę świadczonej opieki i zabiegów dla osób starszych.
Chcemy, aby przyjechali do nas sami zainteresowani i osobiście zobaczyli miejsce, w którym mogliby spędzić swoją drugą młodość. Będzie można spotkać się z obecnymi Mieszkańcami domu, opiekunami, medykami i porozmawiać z nimi. Ale przede wszystkim będzie to okazja do wspólnego świętowania Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
Listę małopolskich Domów Seniora, które zapraszają do siebie 24 lipca na Dzień Otwarty Domów Seniora można znaleźć na stronie www.prywatnedomy.pl w zakładce aktualności.
Każdy małopolski Dom Seniora biorący udział w wydarzeniu przygotował szczególny program. Wśród atrakcji mi.in. rodzinne pikniki, domowy poczęstunek, muzyka na żywo, konkursy, pokazy mody czy warsztaty dla dużych i małych. Warto wybrać swój Dom Seniora. Ponieważ to podmiot kształtujący przyjazne otoczenie osobom starszym. Pobyt w Domu Seniora nie oznacza odizolowania Seniorów od ich rodzinnego środowiska. Stawiamy na podtrzymywanie rodzinnych relacji. Bardzo zależy nam na aktywnym udziale osób starszych w życiu społecznym uwzględniając przy tym ich potrzeby, prawa, możliwości i ograniczenia.
Oprócz standardowej opieki medycznej, zdrowej diety i szerokiej oferty zabiegów rehabilitacyjnych Domy Seniora starają się zagwarantować podopiecznym także rozwój duchowy np. podejmując współpracę z organizacjami religijnymi w szczególności z lokalnymi parafiami. Współpracują także z instytucjami edukacyjnymi, turystycznymi, sportowymi czy medycznymi. Dbają również o integrację z młodszym pokoleniem zapraszając do współpracy szkoły i przedszkola i wspólnie organizując warsztaty. Dom Seniora, jako pracodawca zawodów medycznych dba o wysoki standard poziomu świadczonej opieki jak i kwalifikacje kadry personelu. Dlatego można śmiało powiedzieć, że Domy Seniora są gwarantem bezpieczeństwa świadczonych usług dla Seniorów.

Zapraszamy do odwiedzin i wspólnego świętowania,
Stowarzyszenie Prywatnych Domów Seniora i Opieki

wróć