Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, o wartości zamówienia poniżej 750 000 €, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych „Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz organizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Aktywni 2021”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku informuje o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, o wartości  zamówienia poniżej 750 000 €, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych „Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz organizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Aktywni 2021”

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, największą liczbę punktów uzyskała firma

B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski,

35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/49.

W załączeniu  – Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, o wartości  zamówienia poniżej 750 000 €, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych „Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz organizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Aktywni 2021”

Protokol_z_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_na_uslugi_spoleczne_w_projekcie_AKTYWNI_2021

wróć