Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, iż od dnia 01.07.2023 r. można przesyłać drogą elektroniczną, tj. wyłącznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (link do strony:https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eupwnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, wnioski o specjalne zasiłki opiekuńcze, a także wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2023/2024.  Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2023 r.w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, tj. 32-660 Chełmek, ul. Staicha 1.

        Informujemy również, iż zasady przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnych zasiłków opiekuńczych w dalszym ciągu wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Natomiast kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2023 wynosi 1.209,00 zł na osobę w rodzinie. W przypadku gdy dochód rodziny nieznacznie przekroczy w/w kryteria dochodowe istnieje możliwość przyznania w/w świadczeń w ramach tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę.

           Druki wniosków można pobrać w Dziale Świadczeń dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku  lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – linki do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:  33 842 01 71

wróć