Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przystąpił do tegorocznej edycji programu ,, Korpus Wsparcia Seniorów’’- Moduł II, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pozyskano środki na sfinansowanie zakupu 25 opasek telemedycznych, tzw. ,,opasek bezpieczeństwa’’ dla osób w wieku 65 plus. Opieka na odległość jest dedykowana szczególnie osobom samotnym, u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, w celu najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie szybkiej pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego na opasce, umożliwi połączenie z dyspozytorem, który podejmie decyzje
o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

wróć