Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Informujemy, że zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

  • z kwoty 1.164,00 zł na 1.552,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
  • z kwoty 900,00 zł na 1.200,00 zł netto dla osoby w rodzinie

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ogólna kwota środków z budżetu państwa przewidziana w całym okresie realizacji Programu to 2,75 mld zł – 550 mln zł rocznie.

wróć