Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Na skutek konfliktu zbrojnego na Ukrainie do gminy Chełmek przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do naszej gminy w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego lub poradni specjalistycznej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku zostanie udzielona pomoc medyczna.

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia przybyłym po 24 lutego bieżącego roku, posiadającym zaświadczenie lub odcisk stempla Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Link do strony Narodowego Funduszu Zdrowia z informacjami medycznymi dla obywateli Ukrainy:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Kontakt do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku, 32-660 Chełmek, ul. Staicha 1:

  • telefony: 33 846 11 69, 33 846 14 61 – czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,
  • e-mail: poz@sgzoz.pl
  • link do strony: https://sgzoz.pl

Ponadto całodobową opiekę medyczną, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną świadczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4, telefon: 33 844 82 00.

Najbliższe szpitale i poradnie specjalistyczne:

wróć