Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje o możliwości udziału w programie ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2023 – moduł II.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ,,opieki na odległość’’, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Bezpośrednimi adresatami programu są seniorzy w  wieku 65 lat i więcej, którzy maja problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Uczestnik programu otrzyma opaskę telemedyczną na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS i kartę SIM. Opaska jest również wyposażona w dodatkowe funkcjonalności min. pomiar tętna, pomiar saturacji, detektor upadku. W przypadku trudnej sytuacji zdrowotnej lub nagłego zagrożenia życia wciśniecie guzika alarmowego (SOS), umożliwi połączenie głosowe z Telecentrum Ratunkowym,  które podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy. Usługa jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się osobiste lub telefoniczne (nr telefonu 338461339) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1 w godzinach od 8,00 do 15,00.

wróć