Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –  Podprogram 2021 Plus

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1  celu wypełnienia skierowania w terminie  do 31 lipca 2023 r.

Program jest skierowany do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy wypełnic skierowanie  kwalifikujące do odbioru żywności.

wróć