Program „Rodzina 500+” w pigułce

 

 1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 3. Świadczenie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 r.ż. rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 4. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
 5. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
 6. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lutego 2021 r. do 31 maja 2022 r.
 7. Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać od 1 lutego 2021 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrips.gov.pl,
  przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
  a od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
 8. Wniosek o świadczenie można złożyć osobiście, wysłać Pocztą Polską lub wysłać przez Internet.
 9. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
 10. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
wróć