PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

ZAKUPY DLA SENIORÓW – PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Wszystkich seniorów, którzy chcą skorzystać z usługi zakupów dla Seniora realizowanej
w ramach programu „Wspieraj seniora”, która dedykowana jest  mieszkańcom Gminy Chełmek w wieku powyżej 60 roku życia, prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 33 842 01 66,  w terminie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30  do godz. 15.00 lub za pośrednictwem infolinii programu „Wspieraj seniora” 22 505 11 11.

KOSZT ZAKUPU NIEZBĘDNYCH ARTYKUŁÓW POKRYWA ZAINTERESOWANY!

Podczas rozmowy z pracownikiem MOPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zgłaszająca zostanie poproszona o podanie numeru PESEL
– w celu weryfikacji wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodziny.

Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Wspieraj seniora”.

wróć