Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych.”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych  w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych”, który skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim.

Uczestnikami projektu będą 44 osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy  w,  tym osoby:

  • w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2022 – 30 czerwca 2023.

wróć