Projekt socjalny „Zawekowani- Zintegrowani”

W odpowiedzi na oczekiwania lokalnych grup seniorskich pracownicy MOPS w Chełmku ruszyli z akcją, której celem było wsparcie oraz integracja środowisk seniorskich z terenu Gminy Chełmek.

Efektem podjętych działań  jest projekt „Zawekowani – zintegrowani” realizowany w okresie od 1.09.2022 r do 20.12.2022 r. Działania w ramach projektu są adresowane do osób starszych, schorowanych
i samotnych. Celem projektu jest integracja grup seniorskich działających na terenie gminy Chełmek oraz aktywizacja w celu przygotowania upominku świątecznego dla osób chorych i samotnych z terenu Gminy Chełmek. Przygotowano przetwory oraz stroiki do paczek świątecznych, których dystrybucja została zaplanowana na grudzień 2022 r. W dniu 25.11.2022 r. odbyło się spotkanie integracyjne dwóch grup seniorskich, które rozpoczęło się wspólnym wyjściem do lokalnego kina.

wróć