Projekt ” SREBRNY KLUB SENIORA W BOBRKU”

W maju 2022 r. rozpoczął się Projekt „SREBRNY KLUB SENIORA w Bobrku”, dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach dofinansowania rozwoju pomocy społecznej.

Projekt obejmuje dwie grupy seniorów z terenu  sołectwa  Bobrek w gminie Chełmek:

– 20 seniorów w wieku 60+, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie w środowisku,  nie korzystających z usług opiekuńczych MOPS, którzy otrzymują wsparcie w postaci regularnych wizyt wolontariackich.

–  20 seniorów gotowych do podjęcia aktywności społecznej. Pracując jako wolontariusze zostaną przygotowani do pracy, odwiedzają seniorów chorych oraz uczestniczą w zajęciach podnoszących ich własną sprawność fizyczną i psychiczną.

 

  W ramach projektu „Srebrny Klub seniora w Bobrku” organizowane są zajęcia aktywizacji ruchowej: Nordic Walking oraz usprawniające, jak również aktywizacyjne: kulinarne, teatralne, warsztaty angażujące umysł i rozwijajace wyobraźnię tj. plastykoterapia, ceramika, rękodzieło.

 

Poniżej przedstawiamy fotorelację z dotychczasowych zajęć.

wróć