Restart Kariery – Nowy Rozdział Zawodowy

Spółdzielnia Socjalna Serwis  w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu:
Restart Kariery – Nowy Rozdział Zawodowy”

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo małopolskie w wieku 15-89 które są: zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia, zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika oraz do osób odchodzących z rolnictwa.

Projekt jest finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 -2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.6  Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, z Europejski Fundusz Społeczny Plus

W projekcie oferujemy:

  • płatne staże,
  • szkolenia zawodowe,
  • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy,
  • wsparcie doradcze: pośrednictwo, pracy, poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, 33-100 Tarnów – piętro I.

 

 Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Rekrutacja, staże:                                                   Szkolenia:

Agnieszka Osika                                                       Jolanta Gumułka

a.osika@spoldzielniaserwis.pl                                  j.gumulka@fundacjatarnowskiego.pl

Justyna Węc                                                              Bernadetta Faliszek

j.wec@spoldzielniaserwis.pl                                    b.faliszek@fundacjatarnowskiego.pl

tel. 535 191 921                                                         tel. 508 902 807

tel. 574 084 886

wróć