Rodzinny kapitał opiekuńczy.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do ukończonego 35 miesiąca życia. Wypłacane będzie po 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, środki nie będą opodatkowane. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że tylko w 2022 r. ze świadczenia skorzysta ok. 615 tys. dzieci.

Więcej o nowym świadczeniu: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiecej-o-rodzinnym-kapitale-opiekunczym

 

Wniosek o nowe świadczenie rodzice będą mogli złożyć od 1 stycznia 2022 r.

  • Trzeba zrobić to między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w pełnej wysokości, od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.
  • Jeśli dziecko skończyło już roczek, ale nie ma jeszcze trzech lat – rodzic powinien złożyć wniosek w styczniu. W takim przypadku Kapitał zostanie policzony od Nowego Roku.
  • Jeśli rodzic złoży wniosek później, otrzyma kapitał od miesiąca złożenia wniosku.

 

wróć