Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

W dniu 30.11.2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 listopada  2021 r.  o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Celem ustawy jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch zupełnie nowych świadczeń, tj. rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

Ustawa zakłada, że świadczenie przysługiwać będzie matce albo ojcu na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca. Ustawodawca przewidział, że rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzinę dochód oraz że świadczenie to będzie nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Źródło:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/listopad-2021-r,41631

wróć