Ruszyły prace nad programem pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Niebieska Linia rozpoczęło prace nad nowym programem pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie
i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”, w ramach którego
w drukowanej prasie o zasięgu ogólnopolskim wydany zostanie cykl 21 artykułów. 

Celem programu jest m.in. psychoedukacja poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy
i narzędzi, które będą pomocne w zatrzymaniu przemocy w rodzinie, w wychodzeniu z niej oraz w lepszym radzeniu sobie z jej skutkami.

Planowana jest publikacja łącznie 21 artykułów w znanych magazynach kobiecych Wydawnictwa Bauer: 

– Tele Tydzień (czytelnictwo: 2,2 mln osób, sprzedaż: 612 tys. egzemplarzy)

– Życie na Gorąco (czytelnictwo: 1,4 mln osób, sprzedaż: 416 tys. egzemplarzy)

– Chwila dla Ciebie (czytelnictwo: 1 mln osób, sprzedaż: 226 tys. egzemplarzy)

– Przyjaciółka (czytelnictwo: 884 tys. osób, sprzedaż: 140 tys. egzemplarzy)

– Kobieta i życie (czytelnictwo: 485 tys. osób, sprzedaż: 238 tys. egzemplarzy)

– Twoje Imperium (czytelnictwo: 460 tys. osób, sprzedaż: 301 tys. egzemplarzy)

 – Na żywo (czytelnictwo: 348 tys. osób, sprzedaż: 146 tys. egzemplarzy)

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia (tel. 22 499 37 33).

Plakat_Artykuły

harmonogram

wróć