Trwa nabór do projektu Małopolska Niania 2.0

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Poniżej udostępniamy Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia, a także materiały promocyjne dot. Projektu (ulotka i plakat) w języku polskim i języku ukraińskim z prośbą o ich rozpowszechnienie.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu „Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym_Małopolska Niania 2.0_nabor 2022

PL 2022_MalopolskaNiania_PLAKAT_A2

PL 2022_MalopolskaNiania_ULOTKA_A5

UA_2022_MalopolskaNiania_ULOTKA_A5

UA_2022_MalopolskaNiania_PLAKAT_A2

Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia

Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3

Zalacznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zalacznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu

Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej

Zalacznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie

wróć