Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu realizuje 2 programy w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – opieka Wytchnieniowa oraz Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Celem programów jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasowe i doraźne odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nr tel: 338422329, 33 8424227.

wróć