Zakończenie „Warsztatów dla kobiet uwikłanych w przemoc”.

We wtorek 21.09.2021 r. zakończyliśmy cykl warsztatów pn. „Warsztaty dla kobiet uwikłanych w przemoc”, które odbywały się w okresie od czerwca do sierpnia tego roku.Spotkania były ciekawe, intensywne i przede wszystkim owocne. Uczestniczyły w nich kobiety doświadczające przemocy, posiadające problemy w tym obszarze. Mając na uwadze cel zapobiegania przemocy, mechanizmowi błędnego koła uwikłania w czynniki podtrzymujące przemoc oraz ją wywołujące, zasadnym było wsparcie tej grupy osób, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Szkolono się w następującej tematyce: nabycie umiejętności niezbędnych do budowania prawidłowych relacji międzyludzkich, odbudowania tego co zostało zaburzone w relacji przemocy w rodzinie tj. samooceny, poczucia sprawczości
i kompetencji oraz otwarcia komunikacji własnych potrzeb, wartości, oczekiwań i bezpieczeństwa,
a także rozwijanie i kształtowanie umiejętności przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej w oparciu o własne mocne strony. Warsztaty prowadzone były przez pracownika socjalnego oraz doradcę zawodowego, specjalistkę od wizerunku, policjantów dzielnicowych i psychologa.

 

 

wróć