Zapytanie ofertowe DKF.261.1.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej,

(pobyt całodobowy w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym) – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym niżej ogłoszeniu.

Zapytanie ofertowe nr DKF.261.1.2022

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DKF.261.1.2022 Zapytanie ofertowe nr DKF.261.1.2022

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DKF.261.1.2022

wróć