Zawodowy zawrót głowy (w ramach RPO WM 8.2 – Małopolska Zachodnia)

Szanowni Państwo,

firma Centrum Rozwoju Kariery realizuje na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej współfinansowany z EFS w ramach RPO WM 8.2.

Cel projektu

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 180 osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski Zachodniej (powiaty wadowicki, oświęcimski ,chrzanowski i olkuski) w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. W ramach projektu 180 osób otrzyma dostosowane do potrzeb, zindywidualizowane, wysokiej jakości wsparcie w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Wartość projektu: 1,720,453.69 zł
Projekt realizowany w ramach RPO WM 8.2
Okres realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.09.2022 r.
Rekrutacja do projektu realizowana będzie do końca stycznia 2022 r.

Zapisując się do projektu możesz liczyć na:

  • Dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości formę udziału w projekcie.
  • Diagnozę zawodową i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, na podstawie którego będziesz pracował(a) z Ekspertem ds. rozwoju kariery
  • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.
  • Dostęp do stanowisk pracy w naszych biurach m.in. w Oświęcimiu, gdzie będziesz mógł/mogła samodzielnie poszukiwać pracy.
  • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi) na czas udziału w projekcie.
  • Dla osób niepełnosprawnych – wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań.
  • Wsparcie doradcy w rozwiązywaniu problemów życiowych utrudniających powrót na rynek pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas projektu znajdują Państwo również na stronie internetowej pod adresem: http://centrumkariery.biz.pl/zawodowy-zawrot-glowy-w-ramach-rpo-wm-8-2-malopolska-zachodnia/

wróć