Zapytanie ofertowe DKF.261.2.2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej,

(pobyt całodobowy w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym) – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym niżej ogłoszeniu oraz załącznikach.

Zapytanie ofertowe DKF.261.2.2023

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DKF.261.2.2023

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego DKF.261.2.2023

wróć