Zapytanie Ofertowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku zaprasza do składania ofert w postępowaniu „Aktywizacja zawodowa w projekcie Aktywni 2021 – edycja 1”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Aktywni 2021” finansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego Projekt numer:  RPMP.09.01.01-12-0001/20

Zamawiającym jest: Gmina Chełmek / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku  /  32-660 Chełmek, ul. Staicha 1

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradztwa zawodowego i usług w zakresie kursów zawodowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia   15.07.2021  r. do godz. 8 30.

SIWZ

Załączniki 1 2 – formularz ofertowy i oświadczenie

Załącznik nr 3 – Umowa

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik_nr_5_Wykaz wykonanych usług

wróć