Gmina Chełmek realizuje projekt „Aktywni 2021”

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie dla 34 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Chełmek, poprzez realizację zindywidualizowanych usług reintegracji w okresie 01.01.2021-31.12.2022.

czytaj »