Świadczenie pielęgnacyjne i zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o świadczeniu wspierającym zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla  osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

czytaj »

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, iż od dnia 01.07.2023 r. można przesyłać drogą elektroniczną, tj. wyłącznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (link do strony:https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eupwnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, wnioski o specjalne zasiłki opiekuńcze, a także wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2023/2024.  Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2023 r.w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, tj. 32-660 Chełmek, ul. Staicha 1.

czytaj »

Ważny komunikat

Informujemy, że w dniu 07 kwietnia 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku będzie nieczynny.