Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, o wartości zamówienia poniżej 750 000 €, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych „Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz organizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Aktywni 2021”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku informuje o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, o wartości  zamówienia poniżej 750 000 €, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych „Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz organizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Aktywni 2021”

czytaj »

Gmina Chełmek realizuje projekt „Aktywni 2021”

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie dla 34 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Chełmek, poprzez realizację zindywidualizowanych usług reintegracji w okresie 01.01.2021-31.12.2022.

czytaj »