Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje o możliwości udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie (nr telefonu 33 8461339) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na 2023r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Panią Renatą Mistecką, tel. (0-33) 842 01 67, email: rmistecka.mops@chelmek.pl  lub Panią Joanną Saternus, tel. (0-33) 842 01 65, email jsaternus.mops@chelmek.pl

Korzystanie z opieki wytchnieniowej jest bezpłatne.

 

Więcej informacji na temat Programu Opieka Wwytchnieniowa – edycja 2023 znajda Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej

Obowiazek informacyjny Opieka Wytchnieniowa 2023

 

 

wróć