Przemoc domowa

Pojęcie przemocy

PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc jest wykorzystaniem siły i władzy , która godzi w prawa osobiste jednostki, powodując jej szkody psychiczne i fizyczne. Występuje wtedy, gdy dochodzi do zaburzenia równowagi sił. Osoby doświadczające przemocy,  często nie mają zasobów fizycznych i psychicznych, aby sie obronić. Mają niska samoocenę i brak im poczucia kontroli nad swoim życiem, są bezradne i zagubione, mają trudności z podejmowaniem decyzji, odczuwają silny stres, a lęk wzbudza w nich tendencję do wycofywania się z sytuacji, której celem jest ukaranie sprawcy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na przemoc. Jest to  przestępstwo ścigane przez prawo. Za stosowanie przemocy odpowiedzialny jest wyłącznie sprawca.

Przemoc domowa niezmiernie rzadko jest czynem jednorazowym. Najczęściej ma tendencje do powtarzania się według pewnej zauważalnej prawidłowości, przybiera formę tzw. cyklu przemocy. Rozróżnia się następujące fazy przemocy:

  1. Faza narastania napięcia: W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg wywołuje u niego złość, kłótliwość, obwinia innych, zaczyna więcej pić, prowokuje kłótnie i jest coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara stara sie opanować  sytuację i  robi wszystko, by oddalić zagrożenie. Czasami nie mogąc wytrzymać oczekiwania, sama prowokuje spięcie, by mieć to już za sobą.
  2. Faza gwałtownej przemocy: W tej fazie partner staje się gwałtowny. Z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości. Skutki użytej przemocy mogą być  różne i bardzo drastyczne. Ofiara doznaje zranień fizycznych i psychicznych, mimo to stara się uspokoić sprawcę i ochronić siebie. Jednakże niezależnie od tego, jak bardzo się stara, agresja partnera narasta. Odczuwa przerażenie, złość, bezradność, wstyd, często traci ochotę do życia.
  3. Faza miodowego miesiąca: Gdy sprawca wyładował już swą złość, zaczyna zdawać sobie sprawę z tego co zrobił i staje się inną osobą. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie, usprawiedliwienie. Przeżywa poczucie winy,  okazuje skruchę, przeprasza, zaczyna znów okazywać ciepło i miłość. Osoba doznająca przemocy zaczyna wierzyć , że sprawca się zmienił, że przemoc była jednorazowym incydentem , który się nigdy nie powtórzy.

Niestety faza ta wkrótce przemija i rozpoczyna się ponownie faza narastania napięcia.

Należy pamiętać, że nie zatrzymana w porę przemoc z czasem narasta i eskaluje. Jednak cykl przemocy można przerwać. Osoba doznająca przemocy powinna zgłosić się do odpowiednich służb, instytucji, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym członkom  rodziny, musi uczyć się, jak wyzwalać się od przemocy i dalej bez niej żyć.  Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć przemocy NIE!